Dödsbo säljes/köpes

Bouppteckning

Något som kan vara viktigt att känna till för dig som kund är att när du säljer oss ditt dödsbo behöver bouppteckningen på bostaden vara färdig eller att anhöriga är överens. Det är du som kund som ansvarar för att bouppteckningen är färdig innan tömningen. 

Detta är för att vi alla ska vara överens om vilka saker som ska säljas och vilka saker som inte ska säljas. Det är de personer som ingår i det aktuella testamentet som behöver ge oss en underskrift för godkännande om tömning när du säljer ditt dödsbo till oss. 

Sälja/tömma Dödsbo

Vi på URent är väl medvetna om att det kan vara en stor sorg för dig som anhörig att behöva ta tag i att tömma ett dödsbo.

Vi finns för att underlätta sorgen genom att du kan säja ditt dödsbo till oss. Vi vill att du ska kunna lämna över det sorgfyllda arbetet till oss så att vi kan sköta allt så smidigt som möjligt i svåra tider.

Betalning/Kostnader?

Priset för när du säljer ditt dödsbo till oss varierar alltid från bostad till bostad. Med anledning av det så erbjuder vi alltid dig ett kostnadsfritt hembesök när du vill sälja ditt dödsbo till oss. 

Vi går igenom sakerna som finns för att du inte ska kasta något som kan vara av värde och gå miste om värdefulla antikviteter. 

När du säljer ditt dödsbo gör vi en värdering. När vi gör värderingen så ser vi på dödsboets värde i det stora hela samt antalet arbetstimmar vi bedömer att det kommer ta att genomföra tömningen för våra anställda. Ibland kan det hända att det finns ett värde i dödsboet som är större än kostnaden räknat i antalet arbetstimmar. I dessa fall får du som kund betalt för att låta oss tömma bostaden. 

Innan du säljer ditt dödsbo till oss kommer vi överens om ett pris för affären och skriver en offert.

 

När du valt att sälja ditt dödsbo till oss på URent börjar vi med tömningen av det inom kort. Vi sorterar ut det vi önskar behålla för vidare försäljning eller möjligtvis renovering. Efter det slänger vi inte sakerna, vi skänker istället resterande föremål av lägre värde till olika välgörenhetsorganisationer för att de ska kunna återanvändas. 

När du väljer att sälja ditt dödsbo till oss tillkommer aldrig några dolda avgifter.